۲۰۰+

پروژه هویت بصری و گرافیک

۸۰+

برند مشتری

۱۵+

سال فعالیت هنری

ما به هویت بصری سازمانی

فراتر از یک نیاز سازمانی نگاه می‌کنیم

هدف نهایی ما افزایش دانش و ارتقاء سطح بصری برندهای کشور سربلندمان ایران است. وظیفۀ حرفه ایی ما حکم می‌کند تا راه های اشتباه جایگاه‌سازی بصری برند را به حداقل کاهش دهیم و راه را برای ارتقای چهره برند در ذهن مخاطبان هدف را هموار کنیم. البته با شیوه‌های اصولی، حرفه‌ایی، و خلاقانه. بنایی که بیش از ۱۵ سال پیش بنا نهاده شده، امروز به تجربه‌ای قدرتمند تبدیل گشته که می‌تواند قواعد هویت بصری سازمان را دگرگون کند.