روش های نوین طراحی لوگو

با برخی روش های نوین طراحی لوگو آشنا شوید

به طور کلی در دنیای امروزی همه چیز رو به دگرگونی و پیشرفت است. تکنولوژی مرتب در علوم مختلف تغییرات اساسی ایجاد می کند. برندسازی نیز حقیقتا یک علم بوده و طراحی لوگو نیز به عنوان یک بخش مهم از این موضوع قطعا در طول زمان با تحولات تکنولوژی جلو رفته و دگرگون می شود. ممکن است سبک هایی از طراحی لوگو حرفه ای امروز بسیار پر استفاده باشند، اما پنج سال دیگر تقریبا کنار گذاشته شده باشند. از این رو بسیار مناسب است که محبوب ترین روش های طراحی لوگو در سال های مختلف یک به یک بررسی شده و یک روند مناسب از این تحولات را به دست آوریم و بتوانیم خود را با این تحولات هماهنگ کنیم.

در این مطلب روش های محبوب طراحی لوگو در سالهای اخیر اشاره خواهد شد. اما به طور کلی هر چه لوگو بتواند تعامل بیشتری با مخاطب داشته باشند اثر بخش تر است.

موضوعی که مورد توجه طراحان واقع شد

با مطالعه و بررسی رفتار طراحان و مخاطبان دریافتیم در سال های اخیر خطوط زیبا و نازک در لوگوها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بالطبع توسط طراحان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اینقدر این ایده بر کار مسلط شده بود که بسیاری از طراحان به این باور رسیدند که ضخامت خطوط می تواند زیبایی و جذابیت لوگو را به کلی از بین ببرد.

اما به واقع استفاده از خطوط باریک و با ظرافت یک نوع سادگی همراه با ارزش مفهومی بالا را منتقل می کند و همین موضوع باعث جذابیت طراحی آرم و لوگو می شود.

همچنین در این سال گرایش به لوگوهای تخت و هموار بسیار بیشتر شد. بدین صورت که هر قدر خطوط و رنگ ها ساده تر قرار می گرفتند، جذب مخاطب لوگو نیز افزایش می یافت.

توجه به مونوگرام

یکی دیگر از متدهای طراحی لوگو در این سال استفاده از حروف مخفف برند با تعداد کم و همراه کردن یک المان جدید به این ها می باشد. اگر المان به خوبی انتخاب شود می تواند در انتقال پیام به مخاطب نیز موفقیت خوبی کسب نماید.

اما لوگو های متغیر همچنان پویایی خود را حفظ می کنند و جلب نظر مخاطبان را با موفقیت انجام می دهند. به عنوان مثال در ۱۵ سال اخیر لوگوی برند گوگل مرتب دستخوش تغییراتی البته نه به صورت اساسی شده است. این موضوع این لوگو را پویا و بروز و مطابق با آخرین استاندارد های طراحی زمان می کند. گاها همین تغییرات ناگهانی که در این لوگوها پیش می آید خود باعث جلب توجه بیشتر مخاطبان نسبت به برند مورد نظر نیز می شود.