روش های مرسوم در طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی

روش های تصویر سازی و طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی

 طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی

در مقاله هفته گذشته اشاره شد به اینکه بیشتر تصمیمات خرید در جایی به نام مغز قدیم تجزیه و تحلیل می گردد و تمامی ابزارهای تبلیغاتی سعی برآن دارند تا توجه این قسمت مغز انسان را به خود جلب کنند و همچنین گفته شد که مغز قدیم دیوانه وار با تصاویر ارتباط برقرار می کند و اعصاب بینایی مستقیماً به مغز قدیم متصل هستند و این موضوعات در تمامی ابزارهای تبلیغاتی مهم و موثر هستند که طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی نیز از آن مستنثی نمی‌باشد. نقطه آغاز هر تبلیغی، شدیداً بر مغز قدیم تأثیرگذار است از این روست که جلد کاتالوگ های تبلیغاتی به عنوان نقطه پرتاب توجه به یک کاتالوگ تبلیغاتی تلقی می‌گردد.

در طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی، اصولاً بر اساس سه روش زیر محتوای کاتالوگ را به تصویر تبدیل می کنند:

  1. روش انتزاعی(Abstract)
  2. روش رمز گونه یا سمبلیک (Symbolic)
  3. روش واقع نمایانه(Realistic)

به کارگیری هر یک از روش های فوق به محتوای نهفته در کاتالوگ بستگی دارد. پس پیدا کردن کلمه کلیدی محتوا و ایده پیامی که باید به تصویر رعایت شود بسیار مهم است. از این روست که تبدیل امر خواندنی (کلام) به امر دیدنی (تصویر) بسیار پیچیده بوده و انتخاب نادرست هریک از روش های فوق می تواند اثربخشی را کم نماید.

خلق تصویر به روش انتزاعی:

در این روش از تصویرگری، هرگز با المان های طبیعی و ملموس و آشنا مثل درخت، گل، پنجره و …. اقدام به تصویر سازی نمی گردد. بلکه با بکارگیری عناصر ذهنی، جهت، فضا، جاذبه و … اقدام به تصویرگری می گردد. در این نوع از تصویر سازی، سطح رنگ، نقطه، خط و بافت تبدیل به یک معادل بصری خلاق و بدیع می نماییم.

طراحی جلد کاتالوگ - روش انتزاعی

طراحی جلد کاتالوگ – روش انتزاعی

خلق تصویر به روش رمزی:

شیوه رمزی یا سمبولیک، به سختی می توان شباهت های ظاهری بین متن و تصویر پیدا کرد. این نوع تصویر سازی اصولاً برای متونی مناسب است که برخوردار از لایه های درونی و مفاهیم ذهنی است و می توان گفت از این روش به هیچ وجه در طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی استفاده نمی گردد ومعمولاً برای تصویرسازی جلد کتاب های عرفانی و رمان مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی جلد کاتالوگ - روش سمبلیک

طراحی جلد کاتالوگ – روش سمبلیک

خلق تصویر به شیوه واقع نمایانه:

این روش مرسوم ترین و موثرترین پیشنهاد تصویرسازی در طراحی جلد کاتالوگ های تبلیغاتی است. این روش، تصاویر و کلمات را در یک هماهنگی خاص با یکدیگر قرار می دهد. این روش نسبت به دو روش قبل پیشرفت چشمگیری داشته چرا که عکس‌العمل ناخودآگاه انسان به موارد ملموس و شناخته شده صورت می‌گیرد تا موارد ناشناخته و زاییده ذهن.

طراحی جلد کاتالوگ - روش واقع نمایانه

طراحی جلد کاتالوگ – روش واقع نمایانه

پاتریک رنوس در کتاب بازرایابی عصبی می گوید: مغز قدیم دائم در حال بررسی موارد ملموس و آشناست. پس عکس های واقعی اگر با یک خلاقیت زیرکانه همراه گردد می تواند تصویر به یاد ماندنی را در ذهن مخاطب به همراه داشته باشد. همچنین وجود حرکت در تصویر جلد کاتالوگ‌های تبلیغاتی می تواند جلب توجه مخاطب را چند برابر نماید. هرگونه حرکت سریع توجه ذهن قدیم را به خود جلب می کند چرا که ورودی های خطر برای انسان، وجود هرگونه حرکت سریع و تغییر در محیط است.