و طراحی لوگو لِکسی

ایده اصلی طراحی لوگو

کوچکترین عنصر ساختار بارکد

فعالیت برند: پرداخت انعام بر مبنای بارکد اشخاص

ایده طراحی لوگو
طراحی لوگو اپلیکیشن لکسی
Call Now Button