طراحی لوگو زعفران

طراحی لوگو زعفران صادراتی

طراحی لوگو زعفران

سف کرون، برند صادراتی زعفران

سف کرون به عنوان یک نام تجاری‭ ‬مرغوب صادراتی‭ ‬زعفران ایرانی است. این برند سلامت محور با هدف صادرات در ابتدا به کشور ویتنام و بعد از آن به کشورهای اروپایی خلق شده است. طراحی لوگو زعفران سف کرون در گروه خلاق ایده پردازان ساخته شده است.

تمایز بنیادین :‭ ‬درصد‭ ‬کروسین‭ ‬بالاتر‭ – ‬خاصیت‭ ‬نشاط‭ ‬آفرینی،‭ ‬رنگ‭ ‬دهی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بازده‭ ‬بیشتر‭ ‬محصول‭ –  ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬حوزه‭ ‬سلامتی‭ -‬

جوهره برند: سلامت‭ ‬محور‭ – ‬ایرانی‭ – ‬جایگاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬ویژه‭ ‬

ایده ساخت لوگو

پیشرو با جایگاه اجتماعی بالا + سلامتی + مرغوب

در‭ ‬جلسه‭ ‬ذهن‭ ‬انگیزی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬خصوصیات‭ ‬برند،‭ ‬نتیجه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬که جایگاه اجتماعی بالا و سلامتی از کلیدواژه های اصلی طراحی لوگو زعفران صادراتی سف کرون قرار گیرد.

ایده ساخت لوگو زعفران سف کرون

ایده انتخاب نام برند 

ایده نام برند زعفران سف کرون

شعار تبلیغاتی برند 

شعار برند زعفران سف کرون
طراحی لوگو زعفران صادراتی

Call Now Button