تهران ، بزرگراه رسالت، چهـارراه دردشــت، نبش خ حیـدرخانی، شمـاره ۵۳۱، طبقه سـوم، واحـد ۷ و ۸

تلفن شرکت :   ۷۷۱۹۷۳۸۱ – ۷۷۱۹۶۰۹۰ (۰۲۱)