آدرس شرکت : تهران ، بزرگراه رسالت، چهـارراه دردشــت، نبش خ حیـدرخانی، شمـاره ۵۳۱، طبقه سـوم، واحـد ۷ و ۸

تلفن :  ۷۷۱۹۷۳۸۱ – ۷۷۱۹۶۰۹۰ (۰۲۱)

فکس :  ۷۷۱۳۳۶۲۶ (۰۲۱)

ایمیل :  ideagraphic.c@gmail.com