لوگو بنیاد خدمت

طراحی لوگو بنیاد خدمت

بنیاد محرومیت زدا در جهت تامین مسکن محرومین

بنیاد خدمت یک برند جهادی و مسئولیت اجتماعی است. ماموریت این برند ساخت مسکن با جدیدترین تکنولوژی ها برای محرومین و آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه کشور عزیزمان ایران است.

تمایز بنیادین :  ‬تمرکز‭ ‬این‭ ‬برند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬مسکن‭ ‬برای‭ ‬آسیب‭ ‬دیدگان‭ ‬و‭ ‬اقشار‭ ‬ضعیف

وعده برند: تضمین‭ ‬سر‭ ‬پناه‭ ‬برای‭ ‬آسیب‭ ‬دیدگان‭ ‬و‭ ‬محرومین

جوهره برند: حامی‭ ‬طبقات‭ ‬ضعیف‭ – ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬کار‭ – ‬مورد‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬امیدبخش