لوگو هرمز منیزیت

طراحی لوگو هرمز منیزیت

اولین شهرک صنعتی تولید شمش منیزیم (به سفارش فولاد یزد)

هرمز منیزیت به عنوان اولین شرکت صنعتی و معدنی به صورت همزمان در ایران است که در آن بدون نیاز به هیچگونه برونسپاری فرآیند، سیکل کامل تولید شمش منیزیم انجام می شود . به علت نزدیکی به معدن مورد نیاز و دریا هزینه حمل و نقل به حداقل ممکن رسیده است.

تمایز بنیادین :  ‬اولین‭ ‬شرکت‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی همزمان – عدم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬برون‭ ‬سپاری‭ ‬کلیه‭ ‬فرآیندها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز

وعده برند: تولید‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭  ‬هزینه‭ ‬حداقلی

جوهره برند: متمرکز‭  – ‬محصول‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ –  ‬حامی‭ ‬محرومین‭ – ‬حافظ‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬