لوگو شرکت صنعتی هرمز منیزیت

لوگو هرمز منیزیت

اولین شهرک صنعتی تولید شمش منیزیم

هرمز منیزیت به عنوان اولین شرکت صنعتی و معدنی به صورت همزمان در ایران است که در آن بدون نیاز به هیچگونه برونسپاری فرآیند، سیکل کامل تولید شمش منیزیم انجام می شود . به علت نزدیکی به معدن مورد نیاز و دریا هزینه حمل و نقل به حداقل ممکن رسیده است.

تمایز بنیادین :  ‬اولین‭ ‬شرکت‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی همزمان – عدم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬برون‭ ‬سپاری‭ ‬کلیه‭ ‬فرآیندها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز

وعده برند: تولید‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭  ‬هزینه‭ ‬حداقلی

جوهره برند: محصول‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ –  ‬حامی‭ ‬محرومین‭ – ‬حافظ‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬

لوگو هرمز منیزیت

شهرک صنعتی + شمش منیزیم + فرآیند ترتیبی و کامل

در‭ ‬جلسه‭ ‬ذهن‭ ‬انگیزی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬خصوصیات‭ ‬برند،‭ ‬نتیجه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬که سرعت و سیکل کامل فرآیند از کلیدواژه های اصلی طراحی لوگو هرمز منیزیت قرار گیرد.

لوگو هرمز منیزیت

رنگ برند هرمز منیزیت

آبی Sapphire

رنگ آبی
لوگو شرکت صنعتی هرمز منیزیت
لوگو هرمز منیزیت

ویژگی های لوگو هرمز منیزیت

آنچه این برند را از نظر بصری جذاب و قدرتمند کرده است

لوگو مینیمال

طراحی مینیمال

مینیمال، به معنای طراحی حداقلی با بالاترین بازده بصری است که حس آرامش و اعتماد را به مخاطب القا می کند. طراحی لوگو هرمز منیزیت بر مبنای این استراتژی اجرا گردید

اصول برند

اصول برندینگ

تحلیل رقبا و حرکت بر مبنای جوهره برند اگر در طراحی آرم اجرا شود موفقیت را چند برابر می کند و ما در طراحی نماد هرمز منیزیت این مهم را رعایت نمودیم

ایده برند

پشتوانه فکری

مهمترین موضوع در طراحی نماد برند داشتن ایده ای منحصر به فرد است و ما لوگو هرمز منیزیت را با ایده کلامی ‘چابکی و سیکل کامل تولید’ طراحی نمودیم

نسبت طلایی آرم

رعایت نسبت طلایی

نسبت طلایی و یا عدد فی، تناسبی است قویترین ارتباط بصری را در طبیعت برقرار می کند و آرم هرمز منیزیت بر مبنای نسبت طلایی طراحی گردید

رنگ مناسب

انتخاب رنگ مناسب از قوانینی فرا تر از علم زیباشناختی پیروی می کند که اگر به درستی انتخاب نشود برند را دچار مخاطره می کند. رنگ برند هرمز منیزیت بر مبنای آن قوانین مهم انتخاب گردید

پترن هرمز منیزیت

بر گرفته از المان های مشخصه این برند

مشاوره رایگان