طراحی لوگو برند آلمانی نایوتکس

طراحی لوگو برند آلمانی نایوتکس

ایده پردازی و طراحی هویت بصری

شرکت نایوتکس یک شرکت آلمانی است که در فرانکفورت و در زمینه خدمات اینترنت اشیاء فعالیت می کند. اینترنت اشیا پدیده نو ظهوریست که در جهت تسهیل استفاده از دستگاه های الکترونیکی داخل آپارتمان ها و شرکت ها ایده پردازی و اجرا شده است و مرتبط با شرکت های دانش بنیان و الکترونیکی است. طراحی لوگو و آرم این شرکت در گروه خلاق ناصرآبادی ایده پردازی و اجرا شده است.