لوگو اپلیکیشن تیپسی

طراحی لوگو اپلیکیشن تیپسی

طراحی و اجرای هویت بصری برند

تیپسی یک اپلیکیشن موبایل با حوزه فعالیت پرداخت انعام از طریق موبایل است .با استفاده از  این اپ کاربران می توانند به جا پرداخت نقدی انعام، آن را به صورت دیجیتال تسویه نمایند. کاربران به راحتی هم میتوانند در نقش انعام گیرنده قرار گیرند و هم پرداخت کننده انعام.

طراحی آرم تیپسی،  لوگو اسم برند و همچنین ایده پردازی و طراحی رابط کاربری اپلیکیشن تیپسی توسط گروه ناصرآبادی انجام شده است.