لوگو آذرنگ

طراحی لوگو برند آذرنگ

برند مرغوب تولید و بسته بندی تخم مرغ

آذرنگ با هدف ایجاد‭ ‬یک‭ ‬برند‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬معتبر‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تولید،‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬با‭ ‬کیفیت ایجاد شده است. محصولات‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬محور‭  – ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬متمایز‭ ‬و‭ ‬تکنولوژیک‭ – ‬توزیع‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬فروشندگان‭ ‬از نقاط قوت این نام تجاری است.

وعده برند: تخم‭ ‬مرغ‭ ‬های‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬مخصوص‭ ‬کودکان

جوهره برند:‭ ‬مدرن‭ – ‬با‭ ‬کیفیت‭ – ‬چابک‭ -‬مورد‭ ‬اعتماد‭ –  ‬منعطف‭ ‬