لوگو جوداس

طراحی لوگو خشکبار جوداس

برند صادراتی خشکبار ایرانی

جوداس یک نام تجاری صادراتی خشکبار است. ویژگی های متمایز این برند :جایگاه‭ ‬لوکس‭ -‬‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ –  ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬جذاب‭ –  ‬رعایت‭ ‬پروتوکل‌های‭ ‬سلامتی‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ 

وعده برند: ارایه‭ ‬محصول‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬ایرانی،‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ – ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬درجایگاهی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬اجتماعی

جوهره برند: کیفیت‭ – ‬سلامت‭ – ‬ایرانی‭ – ‬لوکس‭ ‬