لوگو مینو مارت

لوگو فروشگاه های مینومارت

برند فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی

مینو مارت یک نام تجاری فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی و از  زیر برندهای گروه صنعتی مینو است که با هدف ایجاد‭ ‬یک‭ ‬برند‭ ‬قدرتمند،‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فروشگاه‭ ‬های‭ ‬زنجیره‭ ‬ای‭ ‬تخفیفی‭ ‬با‭ ‬رسالت‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬رضایتمندی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬نوآورانه‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬این‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬ایران ایجاد گردیده است.

وعده برند: تجربه‭ ‬خریدی‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬فروشگاهی‭ ‬با‭ ‬محصولاتی‭ ‬سلامت‭ ‬محور‭ ‬و‭  ‬واقعا‭ ‬تخفیفی‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬مخاطب‭.‬

جوهره برند:‭ ‬مشتری‭ ‬مدار‭ – ‬مدرن‭ – ‬با‭ ‬کیفیت‭ – ‬پیشرو‭ -‬مورد‭ ‬اعتماد‭ –  ‬شاد‭ -‬