طراحی کاراکتر برند آرکیدز

طراحی کاراکتر آرکیدز

برند تولید اسباب بازی

در‭ ‬جلسه‭ ‬ذهن‭ ‬انگیزی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬خصوصیات‭ ‬برند در آژانس هویت بصری ناصرآبادی،‭ ‬نتیجه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬که‭  ‬بهترین‭ ‬گزینه‭ ‬برای کاراکتر آرکیدز‭ ‬با‭ ‬صفت‭ ‬مشخصه‭ ‬طراحی‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬ایمن‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬سگ‭ ‬آبی‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬حیوان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مهندس‭ ‬تمام‭ ‬عیار‭ ‬معروف‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬پیاده‭ ‬سازی‭ ‬سد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬ها‭  ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬آن‭ ‬سد‭ ‬جاسازی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نظر‭ ‬امنیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نماید‭. ‬همچنین‭ ‬دو‭ ‬دندان‭ ‬جلو‭ ‬متمایز‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬سگ‭ ‬آبی،‭ ‬این‭ ‬حیوان‭ ‬را‭  ‬شخصیتی‭ ‬با‭ ‬نمک‭ ‬و‭ ‬جذاب‭ ‬کرده‭ ‬است‭ .‬

ایده طراحی کاراکتر

قلب نماد سلامتی + شماتیک سگ آبی در نماد آرکیدز

طراحی کاراکتر آرکیدز

رنگ کاراکتر آرکیدز

زرد رنگ سازمانی برند آرکیدز

رنگ زرد

طراحی کاراکتر آرکیدز

مشاوره رایگان