لوگو بودوشاپ

طراحی لوگو بودوشاپ

فروشگاه بزرگ اینترنتی

بدوشاپ یک فروشگاه بزرگ اینترنتی است که ایده اولیه آن توسط شرکت فراگستر در سال ۱۳۹۳ ارایه گردید.

در واقع یک فروشگاه بزرگ اینترنتی که مانند مال های موجود ولی در فضای مجازی به فروش غرفه با دسته بندی های متفاوت برای برندهای بزرگ فعالیت میکند.ایده اصلی طراحی لوگو از مفهوم درون نام تجاری بدوشاپ الهام گرفته شده است.