لوگو لکسی

طراحی لوگو اپلیکیشن لکسی

اپلیکیشن موبایل پرداخت از طریق بارکد

لکسی یک برند اپلیکیشن موبایل است که توسط شرکت لیتوانیایی سیاره ششم ایده پردازی و اجرا گردیده است.

این اپلیکیشن با هدف ساده سازی فرآیند پرداخت از طریق بارکد ایده پردازی و پیاده سازی شده است.ایده کلامی این برند مفهوم بارکد انتخاب گردید و مونوگرام طراحی شده از ساختار بارکد الهام گرفته شده است.